Užhorodský spolok Slovákov

Karpatský Vavylon za doby Československa

Dňa 15. júla 2016 vyšiel v spravodajcovi miestnej samosprávy „Užhorod“ článok Karpatský Vavylon v období Československa, v ktorom sa píše okrem iného aj o publikáciách Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka, vďaka ktorým sa pripomína história Podkarpatskej Rusi v období 1. ČSR.

Odkaz na článok nájdete tu.