Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie pamätnej tabule Ľudovíta Štúra v obci Nový Klenovec

Dňa 2. októbra 2018 zorganizoval Užhorodsky spolok Slovákov odhalenie tabule bas-reliéfu veľkému Slovákovi Ľudovítovi Štúrovi v obci Nový Klenovec. Podujatia sa zúčastnili konzul Slovenskej republiky v Užhorode – pán Daniel Caban, starosta obce Koľčino – pán Mykola Dub, predseda Fondu ViZA – pán Volodymyr Čubirko, pan Ivan Hudak – Slovák – občan Nového Klenovca, zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov – predseda Ivan Latko, Krajského spolku Slovákov Ľ. Štúra – predseda Valeria Balanko, členovia krjanských spolkov, obyvatelia dedín Fridešovo, Šelestovo, Koľčino a Nového Klenovca, časť s ktorých sú členmi Užhorodského spolku Slovákov a časť už majú Osvedčenia zahraničného Slováka.

Dodávame, že v období 1. ČSR bolo v Novom Klenovci 700 obyvateľov a k slovenskej národnosti sa hlásilo vyše 500 rodín. Po roku 1945 sa väčšina Slovákov stala optantami a preto sa presťahovali na rodnú zem – Slovensko – a tu založili svoju obec Klenovec (v okrese Rimavská Sobota).

V poslednej dobe žijúci pamätníci s deťmi a vnúčatami navštevujú Novy Klenovec a spoločne spomínajú na svoju mladosť a pobyt tu. Bolo logické odhaliť pamätnú tabuľu Slovákovi, ktorá by pripomínala, že to naozaj bola slovenská dedina, a veľa Slovákov má korene práve v tomto regióne dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Vďaka miestnej vláde, ktorá vydala povolenie, a finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa Užhorodskému spolku Slovákov podarilo realizovať tento projekt. Dnes v Novom Klenovci žije vyše 20 rodín, ktoré sa hlásia k slovenskej národnosti.

Odhalenia sa zúčastnili a napriek počasiu akciu veľmi spríjemnili aj deti z miestnej školy, ktoré vystúpili s ukrajinskými aj slovenskými pesničkami a účastníkom tak pripomenuli slovenský folklór našich predkov.

Akciu podporila miestna televízia Sirius, ktorá vysiela cez satelit.

Na budúci rok plánuje Užhorodský spolok Slovákov odhaliť pamätnú tabuľu Ľudovíta Štúra v obci Storožnyca (vtedy Jovra) a M. R. Štefánika v obci Huta (vtedy Kamenecká Huta), v ktorých žijú Slováci. Vďaka finančnej podpore a entuziazmu plánuje v ďalších rokoch Spolok odhaliť pamätné tabule a pomníky veľkých Slovákov na ďalších miestach v Zakarpatskej oblasti, kde žije slovenská menšina.