Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie pamätnej tabule T. G. Masaryka – Veľká Berezna