Užhorodský spolok Slovákov

Bronzová tabuľa na pamiatku M. R. Štefánika

Broznová tabuľa na pamiatku M. R. Štefánika bude odhalená v tomto roku v obci Veľký Bereznyj. Autorom diela je známy zakarpatský sochár – pan Vasyl Roman.