Užhorodský spolok Slovákov

Chóry na slová Alexandra Duchnoviča

Užhorodský spolok Slovákov v spolupráci s Rusínskym kultúrologickým spolkom a Krajským spolkom A. Duchnoviča  vydali v reedícii knížku – zborník – z roku 1928, ktorá vyšla v Prahe, Chory na slová Aleksandra Duchnoviča k pamiatke 220. výročia narodenia známeho spisovateľa, ktorý sa narodil 24. apríla 1803 v obci Topoľa na Slovensku.