Užhorodský spolok Slovákov

Ďalšie stretnutie generálnom konzuláte SR v Užhorode

Dňa 22. apríla 2014 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov krajanských spolkov na Zakarpatí (Krajanský spolok Ľ. Štúra, Krajanský spolok slovenskej inteligencie, Krajanský spolok slovenských žien „Dôvera“, Krajská organizácia Matice slovenskej, Užhorodský spolok Slovákov) s Ivanom Štefancom, predstaviteľom SDKÚ a kandidátom na Europoslanca, a s Viliamom Novotným – podpredsedou strany SDKÚ na pôde Generálneho konzulátu SR v Užhorode. Na stretnutí sa hovorilo dnešnej situácii na Ukrajine, o súčasných problémoch Slovákov na Ukrajine a tiež aktivitách krajanských spolkov.