Užhorodský spolok Slovákov

Ďalšie stretnutie na pôde slovenského konzulátu v Užhorode

Dňa 7. augusta 2014 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie generálnej konzulky SR v Užhorode – paní Janky Buriánovej – a predsedu Užhorodského spolku Slovákov – Ivana Latka. Pri stretnutí sa preberali možnosti ďalšej spolupráce medzi konzulátom a slovenským krajanským spolkom. Predseda USS informoval konzulku o súčasných aj budúcich aktivitách organizácie, čo bolo doložené aj novo vydanými publikáciami, ktoré predal ako dar na záver stretnutia generálnej konzulke.