Užhorodský spolok Slovákov

Ivan Latko rozprával o histórii a pôvode zakarpatských Slovákov