Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 1997

Slovenský kalendár 1997. Užhorod, 1997. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.