Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 1999

Slovenský kalendár 1999. Užhorod, 1999. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.