Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2001

Slovenský kalendár 2001. Užhorod, 2001. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.