Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2003

Slovenský kalendár 2003. Užhorod, 2003. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, ukrajinský.