Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2012

Slovenský kalendár 2012. Užhorod, 2012. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jazyk: slovenský, ukrajinský.