Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2014

Slovenský kalendár 2014. Užhorod, 2014. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov, Velikoberezňanský spolok Slovákov „Krajane“. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jazyk: slovenský, ukrajinský.