Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2020

Slovenský kalendár 2020. Užhorod, 2020. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, český, ukrajinský. Vydané za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.