Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2023

Slovenský kalendár 2023. Užhorod, 2022. Šéfredaktor: Ivan Latko, Igor Peščak. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, český, ukrajinský. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pubikáciu je možné stiahnúť ako súbor PDF na tomto odkaze.

Náš kalendár 2023