Užhorodský spolok Slovákov

Náš kultúrno-historický kalendár 2024

Slovenský kalendár 2024. Užhorod, 2023. Šéfredaktor: Ivan Latko, Igor Peščak. Vydal: Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: slovenský, český, ukrajinský. Vydané za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pubikáciu je možné stiahnúť ako súbor PDF na tomto odkaze.