Užhorodský spolok Slovákov

Nástenný kalendár 2015

Aj v tomto roku sme na pamiatku, ale aj k praktickému využitiu, pre našich krajanov, priaznivcov a turistov vydali spoločne s českým krajanským spolkom – Klubom T. G. Masaryka, nástenný kalendár pre rok 2015. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.