Užhorodský spolok Slovákov

Nástenný kalendár 2019

Aj v roku 2019 sme na pamiatku ako aj k praktickému využitiu pre našich krajanov, priaznivcov a turistov vydali nástenný kalendár pre rok 2019. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.