Užhorodský spolok Slovákov

Nástenný kalendár 2021 – verzia Onokovce

Pre veľký záujem o nástenný kalendár Užhorodský spolok Slovákov vydal ešte jednu verziu nástenného kalendára na rok 2021. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.