Užhorodský spolok Slovákov

Nástenný kalendár 2022

Aj v tomto roku sme na pamiatku ako aj k praktickému využitiu pre našich krajanov, priaznivcov a turistov pripravili nástenný kalendár pre rok 2022. Tento kalendár je možné získať v stredisku slovenských a českých krajanských spolkov v Užhorode.