Užhorodský spolok Slovákov

Návšteva členov krajanských spolkov v Chuste

Členovia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodského spolku Slovákov navštívili mesto Chust, kde sa stretli so zástupcom predsedu Rady mesta Chustu – pánom Ivanom Fetko, a s riaditeľom Chustského lýcea číslo 11 – Dmytro Priharou, na ktorého budove bude umiestnená Masarykova pamätná tabuľa. Pri rokovaní s účastníkmi projektu bola dohodnutá spolupráca a podpora akcie zo strany miestnej samosprávy. Slávnostné odhalenie prebehne dňa 7. marca 2018 o 13 hodine.