Užhorodský spolok Slovákov

Návšteva Obecného úradu v obci Storožnyca

Zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov navštívili obecný úrad v obci Storožnyca, kde sa stretli so starostom obce – Vasylom Sikom. Užhorodský spolok Slovákov plánuje v tejto obci umiestniť pamätnú tabuľu k pamiatke kodifikátor slovenského jazyka. Účelom návštevy bolo rokovanie o žiadosti na povolenie odhalenia pamätnej tabule v obci, kde žije početná slovenských menšina a kde chýba symbol, ktorý by pripomínal históriu Slovákov v regióne.

Spolok plánuje odhalenie pomníkov aj v ďalších obciach Užhorodského a Iršavského a Mukačevského okresu. Aktivity spolku v tomto smere podporuje Úradu pre zahraničných Slovákov v Bratislave. Vďaka podpore Úradu prebehne v tomto roku odhalenie pamätnej dosky Ľudovíta Štúra v obci Nový Klenovec v Mukačevskom okrese.