Užhorodský spolok Slovákov

O činnosti českých a slovenských krajanských spolkov v Užhorode

Tohtoročné druhé číslo časopisu Společnosti přátel Podkarpatské Rusi „Podkarpatská Rus“ přináša príspevok predsedu Klubu T.G.M. Ivana Latka z vystúpenia na konferencii národnostných menšín. Príspevok sa týka súčasného pôsobenia českých a slovenských krajanských spolkov v Užhorode a propagácie československej kulutry v tejto oblasti. Celý príspevok nájdete v uvedenom čísle časopisu na strane 10. Časopis je k stiahnutiu tu.