Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie pamätnej tabule k pamiatke M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v Perečine