Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie pamätnej tabule k pamiatke M. R. Štefánika a T. G. Masaryka v Perečine

Na deň 14. 10. 2015 je naplánované odhalenie pamätnej tabule k pamiatke zakladateľov 1. Československej republiky – M. R. Štefánika a T. G. Masaryka – v Perečine na budove, ktorá bola postavená práve v období, keď bola táto oblasť súčasťou Československa. Odhalenie sa uskutoční vďaka povoleniu miestnych úradov a hlavne za finančnej podpory členov Klubu T. G. Masaryka a Užhorodského spolku Slovákov.