Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie pamätnej tabule Ľudovíta Štúra v Storožnici

Dňa 9. októbra 2019 vďaka finančnej podpory – grantu – od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – prebehlo slávnostné odhalenie bas-reliéfu k pamiatke kodifikátora spisovného slovenského jazyka – Ľudovíta Štúra v obci Storožnica (historicky Jovra) na budove miestneho kultúrneho strediska (Ševčenka 8), kde za 1. ČSR tu žilo viac ako 200 slovenských rodín a aj dnes tu žije početná slovenská menšina – za Slovákov sa označuje asi 20% z dnešných 4000 obyvateľov. Slávnostneho odhalenia sa zúčastnili Generálny konzul generálneho konzulátu SR v Užhorode – Miroslav Mojžita, starosta obce Storožnica – Vasyl Sika, prorektor Užhorodskéj Východo-evropskej Slávistyckej univerzity – Stepan Selmenský, autor diela – sochár Eduard Aleksij, členovia Užhorodského spolku Slovákov, miestni občania a členovia miesnteho folklórneho súboru Naša fajta, ktorí na slávnostnom odhalení vystúpili.

IMG_20191009_154546

Obrázok 1 z 6