Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi v Svaľave

Dňa 21. októbra 2020 za iniciatívy Užhorodského spolku Slovákov a za finančnej podpory grantového systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bola v Dračinu – časti mesta Svaľava – odhalená pamätná tabuľa na česť kodifikátora slovenského jazyka Ľudovíta Štúra. Slávnostného odhalenia sa zúčastnili – zástupca GK SR v Užhorode – pán Peter Hodul, predseda Svaľavskej štátnej administrácie – pán Roman Tarabij, jeho zástupca – pán Ivan Rusnak, riaditeľka Svaľavskeho okresného oddelenia školstva – pani Edita Hrabar, riaditeľka miestnej školy – pani Viktoria Kňaz, predseda Krajského spolku slovenskej inteligencie – pán Ernest Horvat, predseda Užhorodského spolku Slovákov – pán Ivan Latko, členovia spolku, krajania. Po vystúpeních hostí pripravili deti miestnej školy folklórny program. Za 1. ČSR žilo vo vtedajšej obci Dračino 400 obyvateľov, z nich bolo 200 nemeckej, 100 slovenskej a 100 rusínskej národnosti. Dnes žije v Dračine približne 40 obyvateľov, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti.