Užhorodský spolok Slovákov

Odhalenie pamätnej tabule M. R. Štefánika v obci Huta

Vo štvrtok, 27. júna 2019 o 14. hodine, sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule na česť veľkého Slováka – Milana Rastislava Štefánika – na budove kultúrneho strediska v obci Huta, na ktorom sa zúčastnili – konzulka Generálneho konzulátu SR v Užhorode – paní Janka Dvorecká, starostka obce Kamyanyca – paní Maria Koval-Mazjuta, predseda Užhorodského spolku Oleksandra Duchnoviča – pán Mychajlo Babydorič, predseda Užhorodského spolku Slovákov – pán Ivan Latko, riaditeľka folklórneho súboru Hutjanočka – paní Natália Podzer, občania obce Huta, krajania a členovia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode.

Po slávnostnom odhalení nasledovalo priateľské stretnutie s občerstvením a všetci účastníci si spoločne zatancovali a zaspievali slovenské pesničky.

Odhalenie tabule finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V období 1. ČSR v obci Huta bolo z celkových 896 obyvateľov 672 občanov slovenskej národnosti. Aj dnes tu žije početná slovenská menšina.