Užhorodský spolok Slovákov

Podkarpatská Rus v rokoch 1919 – 1936

Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. Užhorod, 2013-2014 (3. reedícia). Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodský spolok Slovákov, Zakarpatský spolok pre ochranu pamiatok. Jazyk: ruský.