Užhorodský spolok Slovákov

Podkarpatská Rus vás zve

Podkarpatská Rus vás zve 1937 (reedícia). Užhorod, 2012. Šéfredaktor: Ivan Latko. Vydal: Klub T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodský spolok Slovákov. Jazyk: český.