Užhorodský spolok Slovákov

Povolenie na odhalenie pamätnej tabule Ivana Olbrachta

Zástupcovia spolkov Klubu T. G. Masaryka v Užhorode, Užhorodske spoločnosti českej kultúry J. A. Komenského a Užhorodského spolku Slovákov sa stretli s majiteľom a prevádzkovateľom reštaurácie – múzea Pid Zamkom – Jurijom Rusnákom a dohodli sa na umiestnení pamätnej tabule klasika českej literatúry – Ivana Olbrachta, ktorý je spätý s Podkarpatskou Rusou, a po ktorom je ulica, kde reštaurácia – múzeum sídli, pomenovaná. Pamätná tabuľa bude umiestnená na fasáde budovy reštaurácie. Slávnostné odhalenie je naplánované na rok 2019.

Pomoc pri realizácii prisľúbil Generálny konzul SR vo Ľvove – Pavel Pešek a Ministerstvo zahraničných vecí SR.