Užhorodský spolok Slovákov

Povolenie na odhalenie pamätnej tabule Ľudovíta Štúra

Užhorodský spolok Slovákov obdržal povolenie od Obecnej rady obce Storožnyca na odhalenie pamätnej tabule Ľ. Štúra v obci Storožnyca na budove kultúrneho strediska – Ševčenka 8 – v Užhorodskom okrese.