Užhorodský spolok Slovákov

Povolenie na odhalenie pamätných tabúľ

Predstavitelia Užhorodského spolku Slovákov získali povolenie k odhaleniu dvoch pamätných tabúľ Ľudovíta Štúra v obciach Lysyčovo a Dovhe. Odhalenie plánuje Užhorodský spolok Slovákov v roku 2020.

Povolenie od miesnej samosprávy – obec Dovhe
Povolenie od miesnej samosprávy – obec Lysyčovo