Užhorodský spolok Slovákov

Publikovanie v občasníku Bradlo – časopise Spoločnosti M. R. Štefánika

V občasníku Bradlo – v 67. čísle – vyšiel článok predsedy Užhorodského spolku Slovákov Mgr. Ivana Latka pod názvom Nové pamätníky Milana Rastislava Štefánika. Text informuje o odhalení bronzovej tabule k pamiatke M. R. Štefánika v obci Velkyj Bereznyj v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Užhorodský spolok Slovákov už niekolko rokov spolupracuje so Spoločnosťou M. R. Štefánika z Brezovej pod Bradlom.

www.mrstefanik.sk