Užhorodský spolok Slovákov

Reportáž o odhalení pamätnej tabule T. G. Masaryka v Užhorode