Užhorodský spolok Slovákov

Slávnostné odhalenie bas-reliéfu T. G. Masaryka v meste Mukačevo

Dňa 11. apríla 2019 navštívili zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka v Užhorode mesto Mukačevo, kde sa stretli s riaditeľom miestnej Agrárnej vysokej školy – pánom Jurijom Sadvari. Na základe povolenia z minulého roka a dokončenia diela sa dohodli na odhaleniu basreliéfu T. G. Masaryka na budove školy, ktoré sa uskutoční v piatok, 24. mája 2019, o 12:30 hodín kyjevského času. Akcie sa zúčastnia predstavitelia miestnej samosprávy, školy, Generálneho konzulátu ČR vo Ľvove, zástupcovia Fondu ViZa, Masarykova demokratického hnutia z Prahy, priatelia českej a slovenskej kultúry z regiónu a z Českej a Slovenskej republiky a miestni krajania.