Užhorodský spolok Slovákov

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule A. Dubčeka

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode plánuje dňa 26. novembra 2018 o 12. hodine slávnostné odhalenie pamätnej tabule k pamiatke Alexandra Dubčeka. Tabuľa bude umiestnená na budove školy č. 4 s prehĺbenou výukou slovenského jazyka – na Županátskom námestí 10.