Užhorodský spolok Slovákov

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Milana Licharda v obci Seredne

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule je naplánované na štvrtok – 16. septembra 2021 o 13. hodine Kyjevského času. Tabuľa bude umiestnená v obci Seredne na budove miestnej umeleckej školy.