Užhorodský spolok Slovákov

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule P. J. Šafárika

V utorok – 19. septembra 2023 – krajanské spolky Klub T. G. Masaryka v Užhorode a Užhorodský spolok Slovákov zorganizovali odhalenie pamätnej tabule v meste Perečin na uctenie pamiatky Pavla Jozefa Šafárika (1795-1861) – česky píšuceho slovenského spisovateľa, slávistu, literárneho historika, etnografa a jazykovedca. Okrem pamätnej tabule Klub T. G. Masaryka v Užhorode v spolupráci s Užhorodskou poštou vydali obálku s tabuľou Šafaříka a poštovú známku a portrétom spisovateľa, ktorú na tejto akcii predstavili.
Slávnostného odhalenia sa zúčastnili členovia krajanských spolkov, riaditeľ Odboru kultúry, národnosti a náboženstva – pán Oleksandr Ljach, riaditeľ vysokej školy European Institute Prague pán Ing. Vladislav Stanko, DPA, MBA, LL.M., zástupca predsedu USS v Michalovciach – pán Peter Klučkovič, riaditeľ užhorodskej pobočky Ukrposhty – pán Serhij Mychajlovyč Kalij, riaditeľka motelu „Turjanska dolyna“ – pani Myroslava Huranič a zástupcovia regionálnych televízií 21. kanál. a M-STUDIO, ktoré odvysielali programy o tejto akcii.
Táto akciu prebehla vďaka finančnej podpore Ministerstvo zahraničných vecí ČR a European Institute Prague.