Užhorodský spolok Slovákov

Slováci a ich potomkovia žijú aj na Ukrajine, nie je ich málo

Presne 10. septembra 1919 bola v Saint-Germain-en-Laye vo Francúzsku uzavretá mierová zmluva, podľa ktorej územie Podkarpatskej Rusi bolo odstúpené Československu.

Územie, kde spolu vždy nažívali ľudia rôznych národností a vierovyznaní malo po pripojení k Československu svoj vlastný snem, ako aj zákonodárnu moc v oblastiach samosprávy, školstva či náboženstva.

Viac v článku – rozhovore s Ivanom Latkom – denníka SME autora Jakuba Boboviča na tomto odkaze.