Užhorodský spolok Slovákov

Slováci na Ukrajine sú znepokojení postojom SR k zavedeniu sankcií