Užhorodský spolok Slovákov

Slovenský svetový kalendár – 3. ročník