Užhorodský spolok Slovákov

Spolupráca so československými organizáciemi

V posledný čas Užhorodský spolok Slovákov spolupracuje so Spoločnosťou M. R. Štefánika z Brezovej pod Bradlom a Československým ústavom zahraničným. Dôsledkom tejto spolupráce je aj to, že Užhorodskému spolku Slovákov tieto organizácie zasielajů svoje publikácie – časopis Bradlo – a z bratislavskej pobočky ČSUZ bulletin. Užhorodský spolok Slovákov týmto organizáciám zasiela svoje publikácie – kalendáre a reedície z rokov 1925-1937.