Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie krajanov na Generálnom konzuláte SR v Užhorode so štátnym tajomníkom Peterom Burianom

Dňa 16. apríla 2014 sa uskutočnilo stretnutie Petera Buriana, štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, s predstaviteľmi krajanských spolkov na Zakarpatí (Krajanský spolok Ľ. Štúra, Krajanský spolok slovenskej inteligencie, Krajanský spolok slovenských žien „Dôvera“, Užhorodský spolok Slovákov) a generálnou konzulkou Jankou Burianovou na pôde Generálneho konzulátu SR v Užhorode. Na stretnutí sa hovorilo o aktivitách krajanských spolkov, ich problémoch a pomoci, ktorú Slovenská republika poskytne svojej menšine na Ukrajine.