Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie krajanov pri príležitosti osláv vzniku 1. ČSR