Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie na Generálnom konzuláte v Užhorode

Na pozvanie generálneho konzula SR v Užhorode – pána Ing. Pavla Pánisa – sa dňa 8. apríla 2021 na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Užhorode uskutočnilo stretnutie s predsedom Užhorodského spolku Slovákov Mgr. Ivanom Latkom. Pri stretnutí predstaviteľ slovenského spolku informoval o aktivitách organizácie, pozval generálneho konzula a tiež predstaviteľov konzulátu zúčastniť sa odhalení tabúľ, ktoré pripravuje Užhorodský spolok Slovákov v máji v obci Lysyčevo, okres Iršavský, na česť Ľ. Štúra, a tiež v septemberi na česť Milana Licharda v obci Seredne, okres Užhorodský.

Na záver stretnutia bolo dohodnuté zorganizovať spoločnú akciu – slovenského konzulátu zo všetkými slovenskými spolkami, ktoré fungujú v Zakarpatskej oblasti, na zaver roka, a to 27. novembra 2021 – pri príležitosti 100-ročia narodenia veľkého česko-slovenského štátnika a politika A. Dubčeka v Užhorode (škola číslo 4), kde je umiestnená jeho tabuľa.