Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie partnerov v rámci projektu Partnerstvo hlinou spečatené

Dňa 27.7.2016 sa v Užhorode stretli zástupcovia slovenskej organizácie ANNOGALLERY a ukrajinskej organizácie Užhorodský spolok Slovákov a dohodli vzájomnú koordináciu aktivít, ktoré budú realizovať v rámci projektu Partnerstvo hlinou spečatené. Najbližšie v auguste až septembri 2016 sa uskutoční desaťdňový tvorivý pobyt v novozriadenom kontaktnom centre v Bežovciach zameraný na keramickú tvorbu, maľbu a rôzne výtvarné techniky. Umelci zo Slovenska aj Ukrajiny okrem iného spoločne vytvoria keramický reliéf M.R.Štefánika venovaný pamiatke tejto osobnosti a slovenskej kultúre v Zakarpatskej oblasti.Projekt Partnerstvo hlinou spečatené sa realizuje od roku 2015 v rámci programu Cezhraničná spolupráca, ktorého správcom je Úrad vlády SR, a ktorý je financovaný z prostriedkov Finančného mechanizmu Nórska a štátnym rozpočtom SR. Počas realizácie projektu sa celkovo  uskutoční cca 54 rôznych iniciatív na oboch stranách slovensko-ukrajinskej hranice: 27 tvorivých keramických dielní pre deti a znevýhodnených občanov, 3 otvorené tvorivé podujatia pre verejnosť, 2 päťdňové denné tábory pre deti, 2 divadelné hosťovania, 5 poznávacích výmenných pobytov pre deti a školy, 1 tvorivý desaťdňový pobyt pre umelcov, 12 výstav a dve konferencie. Po ukončení projektu v apríli 2017 bude občianske združenie ANNOGALLERY pokračovať vo svojich aktivitách v novozriadenom kontaktnom centre v Bežovciach. Vďaka rekonštrukcii objektu a vybaveniu  dielne technickými zariadeniami na prácu s keramikou, sklom a rôznymi výtvarnými technikami budú v centre organizované dielne, kurzy, workshopy, tvorivé pobyty umelcov tak zo Slovenska, ako aj Ukrajiny, výstavy  a iné podujatia.Dňa 27. júla 2016 sa v Užhorode stretli zástupcovia slovenskej organizácie ANNOGALLERY – Ing. Katarína Smiková – riaditeľka a Peter Smik – keramikár, umelec, a ukrajinskej organizácie Užhorodský spolok Slovákov – Ivan Latko a Jurij Syvochop, a dohodli vzájomnú koordináciu aktivít, ktoré budú realizovať v rámci projektu Partnerstvo hlinou spečatené.Najbližšie v auguste až septembri 2016 sa uskutoční desaťdňový tvorivý pobyt v novozriadenom kontaktnom centre v Bežovciach zameraný na keramickú tvorbu, maľbu a rôzne výtvarné techniky. Umelci zo Slovenska aj Ukrajiny okrem iného spoločne vytvoria keramický reliéf M. R. Štefánika venovaný pamiatke tejto osobnosti a slovenskej kultúre v Zakarpatskej oblasti.Projekt Partnerstvo hlinou spečatené sa realizuje od roku 2015 v rámci programu Cezhraničná spolupráca, ktorého správcom je Úrad vlády SR, a ktorý je financovaný z prostriedkov Finančného mechanizmu Nórska a štátnym rozpočtom SR. Počas realizácie projektu sa celkovo  uskutoční cca 54 rôznych iniciatív na oboch stranách slovensko-ukrajinskej hranice: 27 tvorivých keramických dielní pre deti a znevýhodnených občanov, 3 otvorené tvorivé podujatia pre verejnosť, 2 päťdňové denné tábory pre deti, 2 divadelné hosťovania, 5 poznávacích výmenných pobytov pre deti a školy, 1 tvorivý desaťdňový pobyt pre umelcov, 12 výstav a dve konferencie.Po ukončení projektu v apríli 2017 bude občianske združenie ANNOGALLERY pokračovať vo svojich aktivitách v novozriadenom kontaktnom centre v Bežovciach. Vďaka rekonštrukcii objektu a vybaveniu  dielne technickými zariadeniami na prácu s keramikou, sklom a rôznymi výtvarnými technikami budú v centre organizované dielne, kurzy, workshopy, tvorivé pobyty umelcov tak zo Slovenska, ako aj Ukrajiny, výstavy a iné podujatia.