Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie slovenských spolkov v Užhorode

Na pôde generálneho konzulátu SR v Užhorode sa dňa 11. 6. 2015 uskutočnilo stretnutie slovenských spolkov pôsobiacich v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine – Zakarpatský spolok slovenskej inteligencie, Zakarpatský spolok Slovákov Ľ. Štúra, Zakarpatská krajská organizácia Martica Slovenská a Užhorodský spolok Slovákov. Stretnutie bolo venované problematike slovenského školstva na Zakarpatí a o vytvorení školskej komisie podľa odporúčania Ministerstva školstva Slovensklej republiky. Akcie sa zúčastnila generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode pani JUDr. Janka Burianová.