Užhorodský spolok Slovákov

Stretnutie zástupcov spolkov s novým generálnym konzulom SR v Užhorode

Dňa 27. marca navštívili zástupcovia Užhorodského spolku Slovákov a Klubu T. G. Masaryka – Ivan Latko a Olga Buksarová – generálny konzulát SR v Užhorode, kde sa stretli s novým generálnym konzulom pánom Mariánom Mulíkom a konzulkou – prvou tajomníčkou – Bibianou Hromadovou. Zastupcovia slovenského konzulátu boli zoznámeni s aktivitami slovenských a českých krajanských spolkov, taktiež o príprave otvorenia pamätnej tabule M. R. Štefánika vo Veľkom Bereznom, ktoré je naplánované na tohtoročný jún. Záverom stretnutia zástupcovia spolkov predali svoje publikácie ako prezentáciu svojej aktívnej činnosti.